دارای 6 سال سابقه تدریس خصوصی و گروهی ریاضیات و فیزیک در مقاطع مختلف تحصیلی ( راهنمایی تا دانشگاه )
تالیف و هماهنگی علمی بیش از 10 کتاب دبیرستانی و دانشگاهی در زمینه ریاضیات و فیزیک
عضو انجمن علمی استعداد های درخ...