سه سال فعالیت به عنوان کارشناس فنی در شرکت یدک کار-انجام پروژه های پالایشگاه نفت و پتروشیمی-مسلط به نرم افزار های طراحی و مهندسی معکوس و ابر نقاط