کار تایپو یک ده سالی هست انجام می‌دم، ویراستاریم طبق دستورات فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجام می‌شه، اگه صفحه‌آرایی ام نیاز داشتین با نرم افزار ایندیزاین در خدمتتون هستم.