راغب به کارد تیمی و گروهی و علاقمند به گرافیک و طراحی...