13سال تجربه کاری بازمینه اجرای تاسیسات برق ساختمان وصنعتی - دارای مدرک برق کار ساختمان وصنعتی از فنی و حرفه ای- دارای مدرک تربیت کارشناس حفاظت ورله از جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف- دارای مدرک مهندسی برق قدرت از دانشگاه آزاد اردبیل