اینجانب طراح سایت و طراح برنامه های کاربردی میباشم به صورت پروژه ای کار کرده ام و یک سری سایت و برنامه های کاربردی برای برخی از شرکت ها ساخته ام