سعید سلامت هستم. کارشناسی مهندس مکانیک و کارشناسی ارشد مدیریت MBA گرایش بازاریابی از دانشگاه دولتی سمنان
6 سال تجربه در حوزه بازاریابی و فروش دارم و در زمینه مارکتینگ علمی و برندینگ مطالعه و تحقیق می کنم