تیورسین و ایده پرداز و مجری طرح و مدیر گروه ایده پردازان آذربایجان
برنامه نویس آندروید و آیفون...