به‌ دنبال توسعه مهارت ‌ها و تجربه در یک تیم پویا با اتکا به سوابق اجرایی در پروژه ‌های بزرگ در زمینه های پتروشیمی، فولاد سازی، برج های مسکونی و تجاری و جاده سازی هستم، همچنین من سعی کرده ام یک درک کامل از استاندارد ها و روش ها و سیستم نرم افزاری مناسب دربر...