علاقه مند به کارهای پژوهی و گروهی و ذهنی فعال و خلاق در زمینه های بازار یابی و فروش و دارای سه ایده و دو استارت آپ در حال شروع