مدال طلای جشنواره جوان خوارزمی کشوری مکاترونیک-1392
موضوع ارائه علمی : کانتراست دستگاه های میکروکنترلر های AVR

مدال برنز جشنواره بین...