به طور کلی علاقه مند به یادگیری در محیط های پویا هستم؛ و در حال حاضر به عنوان مدیر فنی روی استارتاپ «انجام میدم» متمرکز هستم که محیط خوبی رو برای یادگیری و رشد برام فراهم کرده. در کنارش نظاره گر رشد گودکو به عنوان فرزند ارشدم هستم.