من مشتاق نوآوری هستم و تلاش میکنم در تیم ها و سازمانهای علاقه مند در این زمینه خدمت رسانی کنم