18 سال سابقه کار در واحدهای صنعتی و تولیدی داشته و به عنوان معاونت مالی اداری و پشتیبانی مشغول فعالیت بوده ام . در کار مالیاتی تجارب زیادی داشته و حسابرسی نیز کار کرده ام و خوب می شناسم . بانکها و تسهیلات ان را کاملا اگاهی دارم و قوانین بانکی ، مالیاتی ، ت...