8 ماه سابقه به عنوان کارشناس دفتر فنی در موسسه عاشورا خاتم الانبیا. کارشناس ارشد منهدسی عمران ژئوتکنیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ، انجام امور دفتر فنی و محاسبه و طراحی و نقشه کشی سازه های عمرانی و خاکی همچنین صورت وضعیت نویسی و اردر نویسی ، تحلیل و مدل س...