بنده در حدود 3 سال سابقه فعالیت در زمینه راه و ساختمان و طراحی دارم.همیشه سعی بنده بر نوآوری و خلاقیت در زمینه کاری ام بوده است.بنده فردی مصمم کوشا و فعال در عرصه کار و امور اجتماعی هستم