روابط عمومی هیات فوتبال استان قزوین از شهریور ماه سال 93 تا کنون
سابقه کار در انبار (3 سال کارشناس انبار / مابقی مدیر انبار ) از تیر ماه 93 تا کنون