من دارای سابقه 27 ساله در امور فرهنگی , تبلیغاتی , مارکتینگ و مهندسی هستم و سال 1375شرکت خود را راه اندازی کردم البته از سال 1380 شرکت رسمیت یافت. کار همیشه به عنوان تفریح اول من محسوب میشود و هیچگاه باعث خستگی من نخواهد بود. هر چه بیشتر کار می کنم احساس ج...