دانشجوی رشته طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان و موسس نو اندیشان کارمانیا.عاشق استارت اپ و خلاقیت.همچنین گریتا کارمانیا،چرم مرسده، خاچیکیان،نینلیا از دیگر شرکت های هست که تاسیس کردم نظارت میکنم بهشون.کلی ایده هم دارم که میخوام تاسیسشون کنم.
عاشق کار تیمی هس...