فارغ‌التحصیل مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه صنعتی شریف و MBA از دانشگاه تهران هستم. از پیش از ورود به دانشگاه اشتیاق به کار و کارآفرینی داشته و دارم و از همان اوایل دوران کارشناسی وارد پروژه‌های تیمی کوچک و بزرگ شدم. در حال حاضر پس از بیش از 7 سال همکاری در...