بنده از سال 1371 مشغول کار در بازار بزرگ بلبرینگ فروشان شده ام.