دانشجوی MBA و دانش آموخته ی مهندسی نرم افزار هستم. فعالیت حرفه ای آکادمیک خود را از دوران دانشجویی در مقطع کارشناسی و با ورود به گروه رباتیک دانشگاه الزهرا آغاز نمودم. ورود من به بازار کار حرفه ای نیز از همان دوران و با ورود به آزمایشگاه سیستم عامل دانشگاه...