با استفاده جسورانه از استعداد ها و خلاقیت های انسانی درونم به اختراع و ایده پردازی رو آوردم و این تجربه باعث شد تا همان قابلیت و یا فرصت را در زمینه اقتصادی استفاده کنم.
حال بعد از سال ها فعالیت در حوزه های بازرگانی ،بازاریابی و فروش ،تبلیغات و ارتباطات...