انجانب باداشتن حدود ده سال سابقه کار باکامپیوتروداشتن تجربه کاری در تایپ فتوشاب اکسل پاورپونت ویراستاری مقاله نویسی طراحی کارت ویزیت وبنروبرندسازی پاک سازی سایت .سابقه کارهای هنری مانندچرم دوزی جعبه سازی گلهای بلندر مکرومه بافی قلاب بافی.