کاور
میلاد بصیری - لوگو

میلاد بصیری

سرمایه گذار استارت اپ های نوپا

ایران