کاور
سید ایوب کوکبی - لوگو

سید ایوب کوکبی

مترجم و کارشناس تولید محتوا در حوزه‌ی فناوری اطلاعات

ایران