کاور
Shakat

سجاد هشداری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیمی معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

ایران