کاور
مسعود سلیمی - لوگو

مسعود سلیمی

مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه در شرکت قطعه سازی سپاهان

ایران