کاور
مهدی بیکی پور - لوگو

مهدی بیکی پور

مشاور و تحلیل‌گر ارشد راه‌اندازی کسب‌وکارهای نو

ایران