پرهام نگار - کاور

مجموعه پرهام نگار در سال 1388 به منظور فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات تاسیس گردید.مجموعه پرهام نگار در سال 1388 به منظور فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات...

سایر فرصت‌ های «IT: برنامه نویسی و نرم‌افزار»

سایر فرصت‌ های «پرهام نگار»

ممکن است این فرصت‌های شغلی نیز برای شما جذاب باشد