کافیس - کاور

کافیس در زمینه برگزاری همایش و ایونت های خاص در سطح کافه های تهران و شهرستان فعالیت می کند.کافیس در زمینه برگزاری همایش و ایونت های خاص در سطح کافه های تهران و ش...

سایر فرصت‌ های «IT: برنامه نویسی و نرم‌افزار»

ممکن است این فرصت‌های شغلی نیز برای شما جذاب باشد