 ترجیحأ ساکن شرق تهران
 مسلط به روش های فنون مذاکره ، بازاریابی و فروش با مشتریان
 نسبتأ مسلط به نرم افزار های : Corel X7 - Photo Shop - In Design - Office 2013
...