آشنائی با صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و صنایع سنگین کشور
آشنائی با مواد و متریال مورد نیاز پروژه های کشور
توانائی بازاریابی و فروش محصولات فلزی و غیر فلزی
تسلط نسبی به زبا...