اپلیکیشن در بستر آندروید و آی او اس :
این اپلیکیشن مبتنی بر مکان کاربر(مانند اسنپ) می باشد و کاربر در اطراف خود خدمتی که مد نظر ما هست رو مشاهده خواهد کرد.
توضیحات بیشتر زمانی که با فرد مورد نظر توافق شد داده خواهد...