شرکت فنی و مهندسی اساد در راستای فعالیت های آموزشی خود در نظر دارد تا به سراسر کشور نمایندگی اهدا نمایید
بدینوسیله اعلام مینماییم تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان میتوانند با اعلام آمادگی خود و ارسال مشخصات لازم فع...