طراحی تیم خلاق بازاریابی در استفاده از روش ها و تکنیک های نوین
توانایی مدیریت تیم و سابقه کاری در حوزه محصولات سلولزی
پرداخت پورسانت با توجه به میزان فروش ماهیانه و قابل مذاک...