برنامه نویس حرفه ای iOS و Android مسلط به:
-OOP و جاوا
-Push Notification
-Material Design
-RESTful
-Google API
-Swift یا Objective C
– Android Studio یا Eclipse
-دارای نمونه کارهای متعدد
-مشتاق به یادگیری تکنولوژی های جدید و افزایش دانش فنی
– دا...