متقاضیان محترم در صورت تمایل به همکاری، رزومه خود را به آدرس ایمیل Estekhdam.96@gmail.com ارسال نمایید.