کارشناس فروش و بازاریبابی حضوری در صنعت لوکس
محوری ترین وظیفه افراد در این شغل مراجعه حضوری به مشتری و تلاش در جهت قانع کردن او برای خرید می باشد.
مهارت‌های مورد نیاز:
- توانمندی برقراری ارتباط موثر با مشتریان بال...