مسلط به یکی از زبان ها و فریموورک های تحت وب (لاراول, اسپرینگ, nodejs… بدون محدودیت)
تسلط به HTML5 و CSS3
آشنا به طراحی Rest API
آشن...