خانه هوشمند لوکسین در راستای تکمیل تیم فنی خود استخدام می کند.
اگر در بخش هایی از موارد زیر تخصص دارید یا احساس می کنید توان یادگیری بالایی دارید و علاقه دارید در یک محیط حرفه ای این تخصص ها رو کسب کنید رزومه خوتون...