حداقل مدت سابقه کار : 6 سال
حداکثر سن قابل قبول :‌45
تسلط به همه امور حسابداری
تسلط به تنظیم...