شرکت تجارت گستر مهر اندیش تعدادی ویزیتور با ماشین یا موتور جذب مینماید
عروسک های فروشگاهی قابل فروش در کلیه ی عروسک فروشی ها،کادویی فروشى ها،سوپر مارکت هاو غیره
حقوق ماهیانه ١/٥٠٠ با سقف فروش به علاوه ى پورسانت عا...