به تعدادی بازاریاب با تجربه در حوزه ساختمان(تاسیسات الکتریکی) نیازمندیم با سپاس.