شرکت تپش سبز جهت تکمیل گروه تخصصی بازرگانی خود، به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید.
-فروش محصولات شرکت های دانش بنیان: بازاریاب
-فروش طرح تخفیف بانکی: بازاریاب
-طرح گردش گری...