به یک نفر خانم جهت نیرو اداری آشنا به حسابداری در شرکت دانش بنیان نیازمندیم.
از روز اول بیمه+حقوق توافقی
لطفا در صورت همکاری رزومه خود را به آدرس ایمیل شرکت ارسال کنید.