طراحی گرافیکی
بصورت حرفه ای و دارای خلاقیت
علاقه به کار در فضای مجازی و تبلیغ