استخدام مشاور در زمینه های :
امنیت شبکه
کنترل سیستم