یک شرکت آرایشی بهداشتی در محدوده ی غرب تهران نیاز به تعدادی نیروی تمام وقت در ردیف شغلی #حسابدار نیاز دارد:
شزایط و مهارتها:
ساکن غرب تهران باشد.
حداقل 4 سال سابقه ی کاری دا...