• شناخت بازارهای داخلی و بین‌المللی نرم‌افزاری
• ردیابی فعالیت‌های رقبا در بازار
• یافتن مشتریان بالقوه با توجه به بازارهای هدف نوماتک
• شناخت کافی و تسلط بر ویژگی‌های فنی...